Tijdelijke vervanging

Door corona kan onze dwarsfluitist Frank Nales tijdelijk niet meespelen met het orkest en dan ontbreekt er toch een belangrijk onderdeel. De fluit, met solo’s, verfraaiingen, het soepel om de melodie heen spelen, is onmisbaar.

Maar is het niet wonderbaarlijk dat we al twee keer tijdelijke vervanging hebben kunnen vinden? Als buitenstaander denk je dan misschien: nou dan zullen die partijen wel niet zo moeilijk zijn, maar het tegendeel is waar. Die partijen zijn erg moeilijk, ontelbare noten, waarvoor een grote vingervlugheid is vereist, en dan er ook nog muziek van kunnen maken. En dat kan Frank.

Nu Frank tijdelijk niet kan meespelen zijn we wel erg blij met de vervanger in afwachting van de terugkeer van Frank.

Op dit moment zijn we grote dank verschuldigd aan de huidige vervangster: Stance Backer-Hoekstra. Geweldig dat zij ons nu tijdelijk wil helpen.

En ze heeft er echt veel voor over. Want wat was het koud vandaag in onze nieuwe repetitieruimte! Zelfs met jas aan. De thermostaat stond afgesteld op:’niet hoger dan 10 graden’. Zelfs in de gangen was het warmer.

Hopelijk mogen we blijven repeteren, ook na de persconferentie van morgen, 13 oktober.